Friday, February 19, 2010

Testimoni 6


NAMA: HAFIZAH BT ISMAIL
NO. K/P: 711 220-06-51 58
UMUR : 37 Tahun
ALAMAT: No. 14, Lrg. Sg. Karang Damai 6, JIn. Pengkalan Darnar, 26100 Kuantan, PAHANG
H/P: 012-9527557

MASALAH KESIHATAN :KELETIHAN
MASALAH KESIHATAN ANAK:KULIT
Masalah saya adalah saya sering berasa letih dan tidak bermaya, manakala anak-anak pula rnernpunyai rnasalah kulit seperti ruam, rnerah-merah dan gatal-gatal. Mereka sering rnenggaru-garu kulit sehingga menimbulkan kesan merah-merah.Saya mula arnalkan tnetnakan Goat's Milk tablet dengan 10 biji sehari yang ketika itu kandungan saya telah berusia 7 bulan. Manakala anak-anak juga saya berikan seorang 5 biji sehari. Kesannya, badan berasa cergas, rnernpunyai selera tnakan, tiada lagi alahan, tiada penyakit darah tinggi. Manakala kulit anak-anak pula tidak bermasalah ruarn dan gatal-gatal lagi dan yang paling rnenggernbirakan saya, anak yang baru dilahirkan rnernpunyai kulit cantik, halus dan sihat.Saya tnengaku bahawa produk ini amat berkhasiat bagi kulit dan tnetnberikan kecergasan kepada sernua peringkat umur.

0 comments:

Design by infinityskins.blogspot.com 2007-2008