Friday, February 19, 2010

PELAN PEMASARAN B

PELAN PEMASARAN ’B’

Pelan Pemasaran ’B’ boleh dinikmti oleh semua pengedar yang  mengekalkan Belian Peribadi sebanyak @ melebihi 160 PV sahaja Daripada jumlah Belian Peribadi tersebut sebanyak 100 PV akan diperuntukan kepada Sistem Pelan Pemasaran ’B’.

10.       BONUS UNILEVEL (40%)

Bonus Unilevel dibayar sehingga 40% dan ia dikira bermula level peribadi (LP) dan level pertama hingga level ketujuh (L1 hingga L7), Sila rujuk jadual di bawah:
Syarat kelayakan bonus ini ialah pengedar hanya perlu mengekalkan belian
peribadi 160 PV (minima) sahaja

Contoh:

11. BONUS KEPIMPINAN BINTANG

Bonus Kepimpinan Bintang dibayar sehingga 37% kepada pengedar berdasarkan   pencapaian Bintang 1 sehingga Bintang 6. Bilangan Bintang merujuk kepada bilangan jalur jaringan dengan Jualan Peribadi 100PV dan dengan Jualan Kumpulan Peribadi 1000PV. Sila rujuk jadual di bawah:

Definasi Posisi ’Bintang’ & Peruntukan Bonus 

Peraturan Pengiraan Bonus Kepimpinan Bintang

i) Posisi yang dicapai oleh setiap pengedar yang layak akan ditentukan melalui ”Jaminan Pass-Up”
ii) ”Jaminan Pass-Up” adalah sebanyak 1000PV
iii) Pengiraan Bonus Kepimpinan Bintang harus bermula daripada pengedar layak yang berada pada peringkat paling bawah dalam haraki.
iv) Jualan PV daripada pengedar yang tidak layak akan dicampurkan kepada jualan pengedar yang layak dan dianggap sebagai Jualan Kumpulan Peribadinya untuk tujuan pengiraan bonus ini.
v) Jualan PV untuk pengedar yang layak adalah berdasarkan nilai PV selepas ”Roll-Up”
Contoh:
12.       BONUS INFINITI

Hanya pengedar yang mengekalkan pencapaian Pengedar Bintang 6 sahaja yang layak menikmati bonus ini.
Bonus Infiniti ini dibayar sebanyak 7% keatas jumlah PV daripada 1 (Satu) jalur jaringan ’kaki gajah’ di mana jaringan tersebut mempunyai jumlah amaun PV terbesar.
Jika berlaku di dalam satu jalur jaringan ’kaki gajah’ tersebut mempunyai pelayak yang lain maka akan ujud ’breakaway’ @ pemisah – di mana pelayak akan mendapat bonus ini keatas jumlah PV daripada jalur jaringan yang sama (setakat ’break-off) atau daripada jalur jaringan yang lain dalam kumpulannya, pilihan di antara yang mana lebih besar jumlah amaun PVnya.
Sila rujuk jadual di bawah:
Contoh:

PELAN PEMASARAN A


PENGENALAN

Asas bagi PELAN PEMASARAN HR adalah berdasarkan Konsep 3M: 
Mengguna/Menjual produk HR sekurang-kurangnya 60 PV setiap bulan
Menaja/Melantik prospek menyertai gabungan usahawan bebas anda
Melayan/Memberi Perkhidmatan yang terbaik kepada rakan usahawan dan pelanggan anda
Sebagai pengedar jumlah pendapatan anda adalah berdasarkan pencapaian anda sendiri serta rangkaian tajaan anda dalam penjualan produk HR. Oleh itu, jika anda menjual barangan dan pada masa yang sama membantu rangkaian anda menduplikasi usaha penjualan dan penajaan, maka anda dapat mencapai kejayaan melalui cara yang lebih pasti dan teratur.
Di bawah PELAN PEMASARAN HR yang dirangka dengan teliti ini, sebahagian besar keuntungan syarikat disalurkan kepada pengedar yang layak diiktiraf.
Setiap pengedar akan mendapat faedah melalui bonus-bonus dan insentif yang disediakan dalam ”Pelan Pemasaran A” dan ”Pelan Pemasaran B” oleh pihak syarikat. Bonus dan insentif adalah seperti berikut:
KEUNTUNGAN RUNCIT (UR)
BONUS KEMAJUAN KUMPULAN (BKK)
BONUS KEMAJUAN EKSEKUTIF (BKE)
BONUS KEMAJUAN GENERASI (BKG)
BONUS JUALAN SYARIKAT (BJS)
BONUS KORPORAT (BK)
BONUS UNILEVEL (BU)
BONUS KEPIMPINAN BINTANG (BKB)
BONUS INFINITI (BI)
BONUS KHAS (HRC dan STOKIS)
INSENTIF KENAIKAN PANGKAT (IKP)
INSENTIF PERKEMBANGAN RANGKAIAN (IPR)
 
Sebagai syarat asas untuk menikmati bonus dan insentif, anda mestilah mengekalkan belian peribadi sebanyak 60 PV (layak mendapat BKK, BKE dan IPR sahaja). Manakala, untuk keseluruhan bonus dan insentif, anda hanya perlu mengekalkan belian peribadi sebanyak 160 PV. 

  1. Senarai Bonus yang layak diperolehi sekiranya pengedar mengekalkan Belian Peribadi 60PV sahaja.
  1. Senarai Bonus yang layak diperolehi sekiranya pengedar mengekalkan Belian Peribadi 160PV.
KEAHLIAN
Yuran Keahlian:
Semenanjung Malaysia RM 40.00
Sabah/Sarawak RM 45.00

SISTEM GANJARAN
1. UNTUNG RUNCIT (± 20%)
Untung Runcit merupakan keuntungan segera yang diperolehi oleh pengedar setelah penjualan produk kepada pelanggan. 
PELAN PEMASARAN ’A’

2. BONUS KEMAJUAN KUMPULAN (20%)
Pengiraan Bonus Kemajuan Kumpulan ini dihitung secara terkumpul (himpunan) dari bulan ke bulan tanpa had masa, sehinggalah mencapai 3000 PV bagi kelayakan status Eksekutif pada tahap 20% Bonus Kemajuan Eksekutif.
Pembayaran Bonus Kemajuan Kumpulan ini dilakukan setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan belian peribadi 60 PV (minima) dalam bulan berkenaan.

3. BONUS KEMAJUAN EKSEKUTIF (45%)


Bonus Kemajuan Eksekutif dikira berdasarkan posisi Executive, Ruby Manager, Pearl Manager, Sapphire Director, Emerald Director dan Diamond Director pada tahap di antara 20% hingga 45% seperti jadual di atas.

Pembayaran Bonus Kemajuan Kumpulan ini dilakukan setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan belian peribadi 60 PV (minima) dalam bulan berkenaan.


4. BONUS KEMAJUAN GENERASI (20%)
Bonus Kemajuan Generasi dibayar sehingga 20% dan ia dikira berdasarkan posisi dan peratus meliputi generasi pertama hingga generasi kelapan (G1 hingga G8).
Syarat kelayakan bonus ini ialah pengedar perlu mencapai posisi ”Eksekutif” dan keatas serta mengekalkan belian peribadi 160 PV (minima) dan mempunyai pengedar yang berpangkat di dalam rangkaiannya. Sila rujuk jadual di bawah:

5. BONUS JUALAN SYARIKAT
Pembayaran Bonus Jualan Syarikat sebanyak 2% hanya layak untuk pengedar yang mencapai posisi Diamond Director (DD). Syarikat akan mengambil 2% daripada jumlah jualan PV keseluruhan syarikat.
Pembayaran Bonus Jualan Syarikat akan dilakukan pada setiap bulan kepada Diamond Director yang mengekalkan belian peribadi 160 PV (minima). 
Bonus Jualan Syarikat:
= (Jumlah PV Jualan Syarikat X 2%) X Jumlah PV Kumpulan Peribadi DD
---------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah PV Jualan keseluruhan DD

6. INSENTIF KENAIKAN PANGKAT (RM 1,000)
Insentif ini merupakan satu bentuk ganjaran kepada pengedar yang berusaha untuk mencapai pangkat Ruby Manager (RM), Pearl Manager (PM), Sapphire Director (SD), Emerald Director (ED) dan Diamond Director (DD).
Syarat kelayakan bagi Insentif Kenaikan Pangkat (IKP):
1) Insentif ini dibayar kepada pengedar setiap kali berlakunya kenaikan pangkat. DAN
2) Ahli perlu mencapai PV kumpulan sebanyak 4000 PV pada bulan semasa beliau mencapai posisi pangkat. DAN
3) Ahli perlu mengekalkan Belian Peribadi sebanyak 160 PV
 
Contoh:


7. INSENTIF PERKEMBANGAN RANGKAIAN (IPR)
Insentif yang diberikan kepada pengedar berdasarkan promosi yang dianjurkan oleh syarikat dari semasa ke semasa.

8. BONUS KORPORAT (5%)
Bonus ini diberi kepada pengedar yang telah mencapai posisi yang tertinggi dalam Pelan Pemasaran ini iaitu Diamond Director.
Syarat kelayakan bonus ini adalah seperti berikut:
1) Diberi kepada Diamond Director yang mewujudkan posisi Diamond
Director di bawah kumpulannya.
2) Sila rujuk rajah dan jadual di bawah:
Contoh:


** PV Kumpulan Peribadi adalah jumlah PV Jualan daripada jaringan kumpulan peribadi yang belum mencapai posisi DD dan jaringan kumpulan peribadi sehingga wujudnya pengedar yang mencapai posisi DD.
Pembayaran Bonus Korporat akan dilakukan pada setiap bulan kepada Diamond Director yang mengekalkan belian peribadi 160 PV.

9. BONUS STOKIS

Bonus ini diberi kepada HR Centre dan Stokis
HR Centre - 13 % (Jumlah PV Jualan)
Stokis - 8 % (Jumlah PV Jualan)
Pembayaran Bonus Stokis akan dilakukan pada setiap bulan kepada stokis yang mengekalkan belian peribadi 160 PV.

Testimoni 6


NAMA: HAFIZAH BT ISMAIL
NO. K/P: 711 220-06-51 58
UMUR : 37 Tahun
ALAMAT: No. 14, Lrg. Sg. Karang Damai 6, JIn. Pengkalan Darnar, 26100 Kuantan, PAHANG
H/P: 012-9527557

MASALAH KESIHATAN :KELETIHAN
MASALAH KESIHATAN ANAK:KULIT
Masalah saya adalah saya sering berasa letih dan tidak bermaya, manakala anak-anak pula rnernpunyai rnasalah kulit seperti ruam, rnerah-merah dan gatal-gatal. Mereka sering rnenggaru-garu kulit sehingga menimbulkan kesan merah-merah.Saya mula arnalkan tnetnakan Goat's Milk tablet dengan 10 biji sehari yang ketika itu kandungan saya telah berusia 7 bulan. Manakala anak-anak juga saya berikan seorang 5 biji sehari. Kesannya, badan berasa cergas, rnernpunyai selera tnakan, tiada lagi alahan, tiada penyakit darah tinggi. Manakala kulit anak-anak pula tidak bermasalah ruarn dan gatal-gatal lagi dan yang paling rnenggernbirakan saya, anak yang baru dilahirkan rnernpunyai kulit cantik, halus dan sihat.Saya tnengaku bahawa produk ini amat berkhasiat bagi kulit dan tnetnberikan kecergasan kepada sernua peringkat umur.

Testimoni 5

NAMA : DAYANG AYOT BT AWANG KIT
NO. K/P: 53011 34 3-5138
UMUR: 55 Tahun
ALAMAT: 209, Hala Zamrud 1, Taman Desa Maju„36700 Langkap, PERAK
HIP: 016-5143574

MASALAH KESIHATAN :SEMPUT
Sebelum ini saya mengalami masalah semput yang serius. Saya akan bersin sepanjang hari, mata berair, badan rasa seram sejuk Kesannya saya tidak boleh terdedah pada angin kipas, tidak boleh mandi pagi dan tidak boleh minum air sejuk mahupun yang berais.Saya mula mengamalkan memakan tablet 1 hari = 2 atau 3 biji 3 kali iaitu disebelah pagi, tengahari dan petang serta meminum Spy Hru cafe 1 hari = 2 kali iaitu disebelah pagi dan malam.Kini sudah 2 bulan saya tidak lagi dihantui masalah semput, saya tidak lagi mengalami bersin sepanjang hari, dapat bernafas dengan selesa, tidak perlu lagi berpantang makan dan dapat melakukan aktivlti harian tanpa sebarang masalah kesihatan.Syukur alhamdulillah dan setinggi ucapan terima kepada HR Marketing yang mengeluarkan produk ini.

Testimoni 4

NAMA: SAPIAH BT HASHIM
NO. K/P: UMUR : Tahun
ALAMAT: No.8362, Kampong Padang Tetnbak,
36000 Telok Intan, PERAK
H/P: 013-
MASALAH KESIHATAN :ANGIN AHMAR & INSOMNIA
Saya telah terkena serangan strok 26 tahun. Akibat daripada itu saya mengalami lutnpuh sebelah badan dan terpaksa menggunakan kerusi roda. Keadaan saya menjadi semakin bermasalah semenjak 3 tahun yang lalu (selepas kematian suami) apabila diserang masalah susah tidur (insomnia).Saya telah puas berikhtiar berubat macam-macam cara dan mengamal minum susu lembu berkalsium tinggi untuk sekian lama tetapi tidak juga berhasil.Setelah diperkenalkan produk SpyHru Café, saya mula mengamalnya — kesan badan terasa segar dan masalah pengkumuhan dapat diatasi, tnudah buang air. Ketnudian saya diperkenalkan pula Higoat. Walaupun tnerasa takut pada tnulanya, tetapi setelah meminumnya saya dapati susu Higoat tidak 'panas' seperti yang disangkakan Kesan selepas mengamal minum Higoat begitu ketara sekali, terasa ringan tnenggerakkan anggota bahagian yang lutnpuh dan bagaikan tidak percaya masalah insomnia pulih sepenuhnya. Bersyukur saya kepada tuhan dan teritna kasih kepada Puan Atninah Ablah & HR Marketing.

Testimoni 3

NAMA: MAIMUNAH BT MANSOR
NO. K/P: 590620-05-5778
UMUR: 49 Tahun
ALAMAT: No.4, Jln K.E. 9,Taman Keris Mas, Sungai Udang, 76300 MELAKA
H/P: 019-6825078
MASALAH KESIHATAN :TULANG BELAKANG (REPUT)

Saya telah mengalami masalah sakit tulang belakang.Tidak dapat berdiri dan duduk, malah berbaring pun hanya mampu diatas kerusi malas yang melengkung sahaja. Saya dikejarkan ke Hospital Seremban untuk rawatan dan kemudian dipindahkan ke Hospital Sg. Buluh. Menurut doktor tulang belakang saya mengalami pereputan dan perlu dibuat pembedahan segera dengan kos tinggi (RM15,000).Semasa proses rawatan tersebut saya diperkenalkan dengan SpyHru Café dan mencuba meminum 3 peket - terasa sesuai dan sedikit bertenaga, Kemudian saya terus membuat belian 8 kotak dan meminumnya 4 @ 5 kali sehari. Saya mengamal meminumnya sehingga ke hari ini dan akan susah hati bila berlaku 'putus stok' (tiada stokis HR di Melaka)Kesannya keadaan kesihatan saya bertambah baik, boleh berdiri, berja Ian dengan 'walker', kemudian bertongkat dan sekarang boleh bergerak seperti biasa. Malah pembedahan yang disarankan oleh doktor sebelum ini tidak perlu dilakukan apabila didapati berlaku pertumbuhan sel tulang yang baru.Bersyukur kepada Allah swt dan amat berterima kasih kepada Puan Meriam kerana merekomenkan produk yang amat berkesan kepada masalah saya ini.

Testimoni 2

NAMA: RAFIAH BT TAIB
NO. K/P: 540206-07-5628
UMUR : 54 Tahun
ALAMAT: No. 8, JIn. Besar, Taman Kajang Baru, Sungai Jelok,43000 Kajang, SELANGOR

MASALAH KESIHATAN : ASTHMA (LELAH)

Saya telah mengalami penyak' Asthma yang serius sejak 28 tahun yang lalu. Keadaan kesihatan saya akan menjadi lebih bermasalah apabila cuaca dingin terutamanya sebelah malam atau ketika hujan. Disebabkan berlaku kekerapan serangan asthma saya dibekalkan dengan 2 jenis alat bantuan 'Inhaler' oleh pihak hospital — jenis 1 untuk serangan biasa dan jenis 2 untuk serangan yang lebih teruk. Melalui En. Halim saya diperkenalkan dengan Hi goat, saya meminum 2 kali sehari disebelah pagi dan malam. Tidak sangka selepas 2 hari meminumnya saya terbatuk-batuk sambil mengeluarkan kahak yang berketul-ketul dan bercampur dengan darah. Walaupun beg itu kesannya amat bagus sekali, terasa ringan apabila bernafas. Sehingga ke hari ini keadaan kesihatan saya sema kin stabil dan 'Inhaler' sudah jarang digunakan.Bersyukur kepada Allah swt dan banyak2 terima kasih saya kepada En. Halim kerana memperkenalkan Higoat keluaran HR Marketing ini.

Design by infinityskins.blogspot.com 2007-2008