Friday, February 19, 2010

PELAN PEMASARAN B

PELAN PEMASARAN ’B’

Pelan Pemasaran ’B’ boleh dinikmti oleh semua pengedar yang  mengekalkan Belian Peribadi sebanyak @ melebihi 160 PV sahaja Daripada jumlah Belian Peribadi tersebut sebanyak 100 PV akan diperuntukan kepada Sistem Pelan Pemasaran ’B’.

10.       BONUS UNILEVEL (40%)

Bonus Unilevel dibayar sehingga 40% dan ia dikira bermula level peribadi (LP) dan level pertama hingga level ketujuh (L1 hingga L7), Sila rujuk jadual di bawah:
Syarat kelayakan bonus ini ialah pengedar hanya perlu mengekalkan belian
peribadi 160 PV (minima) sahaja

Contoh:

11. BONUS KEPIMPINAN BINTANG

Bonus Kepimpinan Bintang dibayar sehingga 37% kepada pengedar berdasarkan   pencapaian Bintang 1 sehingga Bintang 6. Bilangan Bintang merujuk kepada bilangan jalur jaringan dengan Jualan Peribadi 100PV dan dengan Jualan Kumpulan Peribadi 1000PV. Sila rujuk jadual di bawah:

Definasi Posisi ’Bintang’ & Peruntukan Bonus 

Peraturan Pengiraan Bonus Kepimpinan Bintang

i) Posisi yang dicapai oleh setiap pengedar yang layak akan ditentukan melalui ”Jaminan Pass-Up”
ii) ”Jaminan Pass-Up” adalah sebanyak 1000PV
iii) Pengiraan Bonus Kepimpinan Bintang harus bermula daripada pengedar layak yang berada pada peringkat paling bawah dalam haraki.
iv) Jualan PV daripada pengedar yang tidak layak akan dicampurkan kepada jualan pengedar yang layak dan dianggap sebagai Jualan Kumpulan Peribadinya untuk tujuan pengiraan bonus ini.
v) Jualan PV untuk pengedar yang layak adalah berdasarkan nilai PV selepas ”Roll-Up”
Contoh:
12.       BONUS INFINITI

Hanya pengedar yang mengekalkan pencapaian Pengedar Bintang 6 sahaja yang layak menikmati bonus ini.
Bonus Infiniti ini dibayar sebanyak 7% keatas jumlah PV daripada 1 (Satu) jalur jaringan ’kaki gajah’ di mana jaringan tersebut mempunyai jumlah amaun PV terbesar.
Jika berlaku di dalam satu jalur jaringan ’kaki gajah’ tersebut mempunyai pelayak yang lain maka akan ujud ’breakaway’ @ pemisah – di mana pelayak akan mendapat bonus ini keatas jumlah PV daripada jalur jaringan yang sama (setakat ’break-off) atau daripada jalur jaringan yang lain dalam kumpulannya, pilihan di antara yang mana lebih besar jumlah amaun PVnya.
Sila rujuk jadual di bawah:
Contoh:

0 comments:

Design by infinityskins.blogspot.com 2007-2008